Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Centralförbundets verksamhetsidé

Centralförbundet för Fiskerihushållning är en riksomfattande tvåspråkig centralorganisation som främjar fiskerihushållningen i Finland och erbjuder fiskerirådgivning.

Vi strävar i samarbete med myndigheter och övriga organisationer till att olika grupper av fiskare samt konsumenterna ska kunna njuta av ren, inhemsk fisk av hög kvalitet och naturupplevelser i samband med fisket.

Grunderna för vården och bruket av fiskevattnen preciseras i fiskeområdenas nyttjande- och vårdplaner. Fisk- och kräftstammarna ska utnyttjas enligt principerna om ett hållbart nyttjande och försiktighetsprincipen ska beaktas.

Vi är Finlands största organisation för främjandet av fiskerihushållning och för fiskerirådgivning, med 21 medlemsorganisationer, både regionala fiskarförbund och fiskerihushållningscentraler.

Våra regionala organisationer omfattar i sin tur 3 000 delägarlag, 200 fiskeområden, 150 fiskargillen samt 150 övriga fiskerisammanslutningar.

Största delen av Finlands cirka 450 000 sommarstugeägare är medlemmar i ett delägarlag. Genom våra medlemsorganisationer omfattar vi sammanlagt omkring 800 000 delägare och medlemmar.

Som förbundets ordförande fungerar Eeva-Maria Maijala från Savukoski.

 verksamhetside150px

verksamhetside2_150px