Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Centralförbundet för Fiskerihushållnings medlemsförbund

Fiskarförbund

Jäsenjärjestöjen kartta

1. Södra Finlands havsfiskarförbund rf.
2. Nylands Fiskarförbund rf
3. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry
4. Åbolands Fiskarförbund rf
5. Ålands Fiskare rf
6. Österbottens Fiskarförbund rf

Fiskerihushållningscentraler

7. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry
8. Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry
9. Hämeen kalatalouskeskus / ProAgria Etelä-Suomi ry
10. Kainuun Kalatalouskeskus ry
11. Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus / ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
12. Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry
13. Kymenlaakson Kalatalouskeskus ry
14. Lapin kalatalouskeskus / ProAgria Lappi ry
15. L-S Kalatalouskeskus ry
16. Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry
17. Oulun kalatalouskeskus / ProAgria Oulu ry
18. Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
19. Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry
20. Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry
21. Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry
22. Satakunnan kalatalouskeskus / ProAgria Länsi-Suomi ry,
23. Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ry

Övriga medlemsförbund

Ammattiopisto Livia / kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Kemijoen Kalastuskuntien Liitto ry
ProAgria Etelä-Suomi ry
ProAgria Keski-Suomi ry
ProAgria Pohjois-Karjala ry
ProAgria Pohjois-Savo ry