Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Centralförbundets kommunikationsstrategi

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar verksamhetsanlag för Centralförbundet och genom årliga diskussioner ställs mål för hur förbundet och medlemsförbunden ska sköta sin kommunikation och informationsförmedling

Huvudmålsättningen för Centralförbundets kommunikation är att stöda förbundet att nå uppställda mål med verksamheten. Dylika mål är att:

• alla fiskargrupper har tillgång till välskötta fiskevatten

• det reserveras tillräckligt med medel för att trygga fiskeområdenas verksamhet och funktion

• locka nya unga fiskare till en givande hobby

• yrkesfisket ses som en uppskattad producent av inhemsk mat

• fisketurismen har goda verksamhetsmöjligheter

• sommarstugägare aktiveras i delägarlagsverksamheten


kunnig – ansvarstagande – befrämjare av fiskerihushållningen


Kommunikation är en central del av Centralförbundets verksamhet. Målsättningen är att ge både allmän och mer specifik information om vår verksamhet. Med vår kommunikation vill vi stärka bilden av att vi är en sakkunnig tjänste-erbjudande organisation samt förmedla information om vår verksamhet för den stora allmänheten.

Med god intern kommunikation skapar man en positiv arbetsomgivning för de anställda och garanterar att personalen har tillgång till den senaste informationen. En effektiv intern kommunikation är en väsentlig del av vår organisationskultur.

 Rapusaaliit ovat parantuneet. Kuva: Tapio Gustafsson

Onkiminen on lapsille tärkeää. Kuva: Tapio Gustafsson