Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Centralförbundets fritidsfiskeprogram

Fiske i alla sina former är en viktig hobby för finländarna. På sommarstugan får man fiskeupplevelser och i och med att sommarstugornas utrustningsnivå hela tiden stiger ökar också den tid man spenderar på stugan.

I Finland finns många olika slags fiskare men om man räknar alla de som metar minst en gång per sommar, har vi över 2 miljoner fiskare i Finland!

Centralförbundets målsättning är att alla fiskargrupper ska ha goda fiskemöjligheter. På samma gång tryggas yrkesfiskets verksamhetsförutsättningar och tillgången till inhemsk fisk i fiskhandeln.

Vård av fiskbestånden och fiskevattnen

Alla fiskare vill fiska i rena vatten och få fina fångster, helst naturligtvis stora baddare. Då fiskevattnen mår bra, mår också fiskbestånden bra.
De vanligaste fritidsfiskefångsterna utgörs av de välbekanta arterna abborre, gädda, gös, siklöja och mörtfiskar.

Fiskfångsterna upprätthålls genom fiskevård och välplanerade utsättningar av fisk.

Delägarlagen säkrar fångsterna genom utsättning

Fiskevattnens skötselansvar ligger enligt lagen om fiske på delägarlagen.
För tillfället sätter delägarlagen ut fisk till ett värde på cirka 5 miljoner euro om året. Sammanlagt används ungefär 17 miljoner euro till skötseln av fiskevatten och utsättningar av fisk och kräftor.

Största delen av finansieringen täcks av inkomsterna från fiskevårdsavgiften. Dessa inkomster måste tryggas till en årlig nivå på 7 miljoner euro.

Mer unga fiskare

Målsättningen med det upplysningsarbete vi inom Centralförbundet gör och som riktar sig till barn och unga är att locka nya entusiastiska fiskare ut på fiskevattnen. Samtidigt vill vi lära barn och ungdomar att redan som små uppskatta inhemsk fisk.

Inkomster från fisketurism

Fisketurism och de fisketjänster som fisketurismen erbjuder är en viktig del av fritidsfisket. Till ett ekonomiskt nyttjande av fiskevattnen hör också att erbjuda betalande kunder fiskeupplevelser.

Trygga naturupplevelser

Att röra sig på vattnen hör till allemansrätten. Avgiftsfritt mete och pilkfiske är unika fiskerättigheter i europa. Även anskaffningen av lov för övrigt fiske har gjorts smidig i Finland.

Då man rör sig på vattnen ska man komma ihåg goda seder: man ska respektera strandbosättningens hemfrid och fåglarnas och vattendjurens bofredning.


 Fritidsfiske3. Kuvaaja ML/KKL
fritidsfiskeprogram. Kuvaaja:MM/KKL
fritidsfiske2. Kuvaaja:ML/KKL