Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Fiskeövervakning

Välfungerande fiskeövervakning är en del av fiskevården. Genom övervakningen ser man till att lagar och bestämmelser som gäller fisket efterföljs och att de som fiskar har löst in behövliga fisketillstånd.

Fisket övervakas av både myndigheter och fiskeövervakare. Myndigheter som sköter fiskeövervakning är NTM-centralen, polisen och gränsbevakningen. Fiskeövervakarna är privatpersoner som givits befogenheter att övervaka fiske enligt 12 kapitlet i lagen om fiske. Fiskeövervakaren verkar i sin uppgift under tjänsteansvar och följer förutom lagen om fiske också bestämmelserna i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och språklagen.

Fiskeområdena ansvarar för ordnandet av fiskeövervakning på sitt område och fungerar således ofta som fiskeövervakarens uppdragsgivare. Också vattenägare, så som delägarlag och enskilda vattenägare tillsätter fiskeövervakare för sitt eget område.

Fiskeövervakarens uppgifter

Fiskeövervakaren övervakar, att lagar och bestämmelser om fiske efterföljs. Övervakningen rör till exempel fångstmått, fredningstider och -områden samt regler kring hurudana fiskeredskap får användas. Fiskeövervakaren kontrollerar också att fiskaren har betalat fiskevårdsavgift och har andra behövliga tillstånd i skick.

Att möta en fiskeövervakare

Fiskeövervakaren känns igen genom att hen bär ett mörkblå tygsignum med texten ”Kalastuksenvalvoja Fiskeövervakare” i vitt. Fiskeövervakaren ska också kunna visa upp ett bildförsett fiskeövervakningskort utfärdat av NTM-centralen samt fullmakt av den vattenägare eller fiskeområde vars vatten hen övervakar.

Kom ihåg att ha med dig kvitto över betald fiskevårdsavgift samt eventuella andra fisketillstånd när du fiskar. Fiskaren ska vid uppmaning visa fiskeövervakaren sitt fisketillstånd. Om fiskerätten baserar sig på ålder, ska åldern kunna styrkas med identitetsbevis.

Förutom fiskeövervakaren kan polisen, NTM-centralen, tullen, gränsbevakningen eller Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare kontrollera fisketillstånd.


   

sidan uppdaterad 27.11.2017

 Kalastuksenvalvontaa Pohjois-Karjalassa

På våra sidor

Fisketillstånd och avgifter