Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Mångsidigt fiske

Det finländska fisket är mångsidigt. I Finland omfattar fiske allt från mete från stugbryggan till yrkesfiske efter strömming med trål.

För största delen av finländarna är fiske uttryckligen fritidsfiske. Husbehovsfisket som förr var viktigt för att man skulle ha mat på bordet, har minskat i betydelse och fisket är numera mer en fritidssysselsättning. Samtidigt har fisket med fångstredskap så som nät och katsor blivit fiske för äldre generationer. Yngre fiskare fiskar allt mer efter upplevelser och metar eller sysslar med spöfiske.

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är allmänna fiskerätter och gratis. Den 18-64 åring som vill spöfiska måste betala fiskevårdsavgiften, som berättigar till fiske med ett spö. Vill man fiska med övriga redskap, så som nät, ryssjor och katsor osv. eller spöfiska med mer än ett ett spö, måste man förutom fiskevårdsavgiften alltid ha tillstånd av vattenägaren.

Många fiskarter har fångstmått och fredningstider.

Att fisket sker lovligt och att bestämmelserna följs övervakas av fiskeövervakare.

Genom att följa god fiskesed och sköta våra fiskevatten möjliggör vi fiske för såväl fritidsfiskare och yrkesfiskare.


   
sidan uppdaterad 15.12.2015

 

Ny lag om fiske

Lagenomfiske_pärm

Broschyren Lagen om fiske

SWE_Kalastuslakimuuttuu_kansi_40mm

Ny lag om fiske - vad ändras?