Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Strömming (Silakka) .
Strömming (Silakka)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

Strömmingen

- - -

Strömmingen är en sillsort som förekommer i Östersjön. Skillnaden är i praktiken enbart geografisk, men handelstekniskt sett skiljer de sig på så sätt att sill med en fetthalt som understiger tio procent av vikten klassas som strömming, enligt Handels- och industriministeriets beslut. Strömmingen kan indelas i två vid olika tillfällen lekande grupper: de som leker på våren och de som leker på hösten. Vid de finska kusterna utgör den höstlekande strömmingen endast några procent av det totala beståndet. Strömmingen leker på hårt botten som är täckt av tät vegetation, sand eller grus. Djupet varierar från riktigt grunda vatten ända ner till tio meters djup. Leken sker i stora stim och ynglen kläckes efter någon vecka. På hösten har de på våren kläckta ynglen uppnått en längd av ungefär 10 cm. Efter ett par år är de 13-14 cm långa och vid fem års ålder har de redan uppnått en längd av 17-18 cm. En strömming leker vanligtvis först vid tre års ålder, men de snabbaste börjar redan som tvååringar. Största delen av den fångade strömmingen är 1-4 år gammal. Strömmingen äter i huvudsak olika planktondjur, klyvfotingar och vattenloppor. Den största strömming som fångats i Finland vägde 1050 g och fågades år 1959 vid Porkkala.

Strömmingen är vår till mängden viktigaste bytesfisk. Den vanligaste fångstmetoden är nuförtiden trålning, men vid sidan om använder man också ryssjor främst vid tiden för leken och så förekommer dessutom en del nätfiske. Vår årliga strömmingsfångst 100 miljoner kilo, varav över hälften används som foderfisk inom pälsnäringen, men också delvis vid regnbågsodlingar.

Strömmingens näringsvärden är utmärkta och dens användningsmöjligheter är ganska så mångsidiga. Strömmingen är en fet fisk vars fetthalt varierar beroende på näringssituation och årstid. För vårlekande strömming är fetthalten på hösten 6-8 procent av vikten medan den på sommaren efter leken endast är 2-3%.

- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001