Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Sik (Siika) .
Sik (Siika)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

En smaklig fisk

- - -

Siken är en god fisk och speciellt god är den som gravad, rökt eller baddad i ett slutet kärl utan vatten. Men den blir läcker också på många andra sätt.

Det är bra att känna till benens placering i fiske eftersom det underlättar ätandet. När man skär upp fisken är det också skäl att ta hänsyn till både benens placering och deras riktning och undvika att skära av dem i onödan. Siken har en lång rad med ben i mitten av ryggmuskulaturen som böjer av ner mot ryggkotorna (se bild).

Eftersom siken lätt far illa, måste man vara mycket noggrann i behandlingen och förvaringen av fisken. Därför hardet i en förordning (410/82) slagits fast att sik med en vikt över 1/2 kg som skall säljas som livsmedel, måste rensas direkt efter att den fångats under tiden 16.5-15.10.

- - -

Siikavisa - mitä muuta siikaan liittyvää tiedät?

- - -

Testa dig själv - vad vet du annat om sik? (rätt svar i slutet av broschyren)

  1. Siksläktets vetenskapliga namn är A) Osmerus B) Oregonus C) Coregonus.
  2. Den största siken som i Finland fångats i sjö fångades i Jälänjärvi år 1913. Den vägde A) 10 kg B) 12kg C) 15 kg.
  3. Vår årliga fångst av sik är A) 1 miljon kilo B) 5 miljoner kilo C) 15 miljoner kilo.
  4. Minimimåttet på sik är A) 25 cm B) 30 cm C) siken har inget minimimått.
  5. Sikens kött består av äggviteämnen till A) 20 % B) 30 % C) 35 % (av färskvikten).
  6. Småsik kan urskiljas från en mujka av samma storlek eftersom A) mujkan har fettfena B) sikens underkäke är längre än överkäken C) sikens överkäke är längre än underkäken.
- - -

Omhantering av sikrom

- - -

När man rensar sik lönar det sig att ta rommen till vara. Rommen är värdefull och den innehåller också mycket äggviteämnen av olika slag samt rikliga mängder b-vitamin och den i djurriket så sällsynta c-vitaminen. Rommen är också mycket uppskattad bland gastronomer.

I samband med rensningen tas romsäckarna till vara. Sedan söndras romsäckarna och hinnorna avlägsnas genom vispning. Det går utmärkt att använda också en hemmavisp med låg effekt. Rommen tvättas med rinnande vatten eller vatten som byts ut med jämna mellanrum, så att romsäckarnas hinnor sköljs bort med tvättvattnet. Den tvättade rommen silas i en påse gjord av gastyg eller genom en finmaskig sil. Salt tillsätts så att saltmängden motsvarar 4-5 % av rommens vikt.

- - -

Rätt svar till sikfrågorna

- - -

1) C, 2) A, 3) C, 4) B, 5) C, 6) A, 7) C, 8) A

- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001