Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Sik (Siika) .
Sik (Siika)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

Siken

- - -

Siken är en laxfisk med flera underarter. Som grund för artbestämmningen används antalet gälräfständer på gälbågarna. Sikynglen äter i början olika djurplankton d.vs. kräftdjur såsom vattenloppor och tvefotingar. Senare övergår de sikar som har glesare gälräfständer till att äta olika bottendjur, medan de övriga håller sig till plankton livet ut. I Finland har vi fem olika sikformer som förekommer i vilt tillstånd. Närbesläktade arter är siklöja och peledsik som importerats från Ryssland.

Storsiken (20 gälräfständer) finns i Finland i de vattendrag som har sitt utlopp i Norra Ishavet. Älvsiken (23-24) finns i samma vattendrag och dessutom i Östersjön. Speciellt viktig är den i Bottenviken där man allmänt kallar den för småsik, här är den nämligen så liten att man tidigare behövde tillstånd för att få fiska den. Blåsiken (30) är en annan havslevande sikform, men till följd av utplanteringar förekommer den också i många insjöar. Planktonsiken (40) finns i Saimen och i Kymmene och Kemi älv. Aspsiken (50) är en värdefull fisk som äter djurplankton. Den förekommer bl.a. i Saimen. Peledsiken (45-60) kommer från Sibirien. Den skiljer sig från siken genom sin höga kroppsform och genom att den trivs också i frodiga vattendrag med låg syrehalt, som inte är typiska sikvatten. Nuförtiden förekommer peledsiken främst i Lapplands konstgjorda sjöar. Siken leker som laxfiskar i alllmänhet på hösten och leken inträffar vanligtvis i oktober.

- - -

Om att fiska sik

- - -

Siken är en mycket försiktig fisk som inte utan vidare simmar in i något fångstredskap. Därför måste t.ex. siknäten vara löst telnade och av tunt garn. Siken fångas på många olika sätt, också om nätfisket är det vanligaste. För småväxt sik rekomenderas ett knutavstånd på 30-37 mm och för stor sik 43-45 mm. Siken tar också på pilk och fluga. Vid flugfiske används vanligtvis små svarta eller gråa flugor i storlek 12-15. Siken är en ekonomiskt sett mycket viktig fisk; fångstens värde utgör ungefär 10 % av den totala fiskfångstens värde. Ibland kan det i sikens kött finnas vita eller gulaktiga blåsor. Det är ett tecken på att fisken har knutsjuka, som dock är helt ofarlig för mänskan. De här blåsorna eller knutorna, som de också kallas, kommer i allmänhet fram först då fisken rensas och om de spricker kommer det fram en vit mjölkaktig vätska. Knutorna varierar i storlek från ett par millimeter ända upp till två centimeter i diameter och de kan bra avlägsnas från köttet som sedan kan användas vid matlagning.

- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001