Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Lax (Lohi) .
Lax (Lohi)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

Lax

- - -

Laxen, fiskarnas kung, gör sig förtjänt av sin hederstitel redan med sitt ståtliga utseende. Lax har värderats högt av både kejsare och kungar. Tidigare levererade man ju lax till hovet i St. Petersburg ända från Lappland. Laxen valdes för något år sedan till Lapplands landskapsfisk.

Laxen förekommer i vårt land som två ekologiska raser; havslax och insjölax. Den senare påträffar man endast i insjövatten.

Laxen hör till vandringsfiskarna. Den förökar sig i strömmande vatten men dess egentliga tillväxtområden finns i havet. Laxen kan bli större än någon annan fiskart som lever i våra vatten. Laxen är en rovfisk, och dess viktigaste föda utgörs av strömming, vassbuk och storspigg. Vid Torne älvs laxdamm fångade man år 1904 en lax på 43 kg, vilket fortfarande är finskt rekord. Även under de senaste åren har bjässar på över 30 kg fångats.

Annu vid sekelskiftet lekte laxen i vårt land i 18 älvar som rinner ut i Östersjön. Idag förökar sig laxen på naturlig väg endast i två älvar som rinner ut i Östersjön, nämligen Torne älv och Simo älv. Den främsta orsaken till att lekälvarna gått förlorade är att kraftverk byggts i de forna laxälvarna. Tana älv och Neidens älv, vilka rinner ut i Ishavet, har sina egna laxbestånd. Insjölaxens naturliga utbredningsområde omfattar Vuoksens insjöområde. Insjölaxens lekplatser är numera förstörda, varför dess förökning är helt beroende av fiskodlings verksamhet.

Laxynglen kläcks på våren. De lever på egen hand och behöver alla sitt ett eget revir. Yngelstadiet räcker i 2-3 år varefter laxynglet genomgår stora förändringar och utvecklas till ett vandringsyngel, även kallat smolt. De mörka yngelfläckarna försvinner och fiskens färg blir silverglänsande. Det sker även förändringar i fiskens livsfunktioner vilka möjliggör att fisken kan fortsätta sitt liv i havsvatten.

Laxens havsvandring sträcker sig ända till södra delarna av Östersjön. Under födovandringen kan dess vikt öka med åtskilliga kilo per år, vilket gör att laxen under sina havsår är den av våra fiskarter som växer snabbast. Största delen av hanarna återvänder till sin hemälv efter ett års havsvandring medan honorna vanligtvis ätervänder först efter tre år. Till hemälven hittar laxen med hjälp av sitt välutvecklade luktsinne.

Laxens lektid varierar något beroende på älven. Redan efter islossningen kan laxar börja stiga upp i älven för lek, och detta kan fortsätta till ännu efter midsommar. I de älvar som rinner ut i Bottenviken sker leken kring månadsskiftet september-oktober och pågår någon vecka. På detta sätt säkras att ynglen kläcks tidigt på våren och att de därmed får en lång tillväxtperiod.

- - -

Laxfiske

- - -

Lax har man fiskat i Finland i hundratals år. Ännu under förra seklet var laxfisket den viktigaste näringen längs älvarna i norr. Laxfisket var redan i början av årtusendet noggranna reglerat. Om laxen har det alltid varit gräl mellan älvfiskare och övriga fiskare. Efterhand försköts laxfiskets tyngdpunkt alltmera från älvfiske till havsfiske. Rekordår för det yrkesfiskemässiga laxfisket var år 1990, då totalfångsten uppgick till 2058 ton. Nuförtiden fiskas merparten av all lax i havet med ryssjor och drivgarn. För att skydda den naturligt lekande laxen har man varit tvungen att begränsa laxfisket, och sedan 1990 har laxfisket varit kvoterat. Varje Östersjöstat har fått fiska lax bara så mycket som landets kvot medger.

- - -
- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001