Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Lake (Made) .
Lake (Made)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

Behandling av lakrommen

- - -

När man rensar laken lönar det sig alltid att ta tillvara rommen. Rommen, som innehåller mycket med B- och C-vitamin (en ovanlighet i djurriket), är också en värdefull och mångsidig proteinkälla. Den är dessutom en av gastronomerna uppskattad läckerhet. I samband med rensningen tas romsäckarna till vara. De söndras och sedan vispas hinnorna bort från romkornen. Till detta kan man även använda en elektrisk visp som man kör på låga varv. Rommen tvättas sedan under ombyte av vatten varvid de lösa skalen sköljs bort med tvättvattnet. Den tvättade rommen får rinna av i en av gastyg tillverkad påse eller i en finmaskig sil. När rommen runnit av saltas den och sen fryses den ner. Saltmängden ska vara 4-5 % av rommens vikt.

- - -

Behandlingstips för lake

- - -

Lakens skinn är segt, halt och täckt av slem. Laken kan flås eller så kan man skrapa bort ytslemmet. Vilken metod man använder är smaksak. När man flår laken går smakerna som finns i skinnet förlorade. En flådd fisk faller lättare sönder när den är färdig tillagad.

- - -

Bortskrapningen av ytslemmet

- - -

Bortskrapningen av ytslemmet sker lättast med en kniv. Slemmet lossnar lättare om fisken gnids in med salt eller fuktas med ättikslösning. Om laken genast skall tillredas kan man blöta eller skölja den under varmt vatten, varvid slemmet lossnar lättare.

- - -

Att flå en lake

- - -

Det finns många sätt att flå en lake, varje fiskhanterare torde ha en egen invand metod. Här följer några råd, från vilka man kan utveckla sin egna metoder.

Teckning 1. Skinnet skärs upp vid gällocken och bakom de pariga fenorna med en kniv. Skinnet lösgörs lite i snittets kanter. Man tar sedan stadigt tag i lakens huvud och med hjälp av hovtång eller plattång dras skinnet från snittet mot stjärten varvid skinnet flås helt. Lakens huvud kan fästas med en krok, varvid flåendet underlättas. När man är klar öppnas, rensas och tvättas fisken.

På teckningarna 2-4 visas en metod där även lakens huvud flås.

Teckning 2. Laken läggs på magen. Pekfingrarna pressas på ryggsidan vid gällockets bas in under skinnet och trycks framåt så att fingrarna kommer fram vid överkäkens kant varvid skinnet på samma gång lossnar.

Teckning 3. Laken vänds på rygg och pekfingrarna pressas in under huden under de pariga fenornas baser och trycks framåt ända fram till underkäken. Nu är huvudets skinn borta.

Teckning 4. Man tar tag i lakens huvud med ena handen och drar med den andra skinnet från skinnkanten mot stjärten varvid skinnet flås helt. Även här kan man använda tänger. Ett torrt papper ger bättre grep om fisken.

- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001