Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Gös (Kuha) .
Gös (Kuha)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

Miljökrav, levnadssätt och förökning

- - -

Gösen ställer stora krav på sin levnadsomgivning och gynnar i synnerhet stora grumliga sjöar med hög syrehalt i vattnet. Gösen trivs också i humusrika vatten. Gös påträffar man i varma, grumliga sjöar och havsvikar, mera sällan i kalla och klara vatten.

Vanligtvis rör sig gösar i små stim eller ensamma. På våren och på försommaren uppehåller sig gösarna under dagtid på djupare vatten för att på kvällen stiga närmare ytan för att jaga efter föda. På hösten jagar gösarna nära ytan också på dagen. Gösen kan jaga sin föda i halvmörker tack vare sin goda syn. Bakom näthinnan i gösens öga finns en reflekterande hinna på samma sätt som katter har. Gösen simmar vanligtvis efter sitt byte då den inte likt gäddan kan göra snabba ruscher. Detta särdrag utnyttjar sig också gösfiskare av. Göshanarna vaktar rommen medan den utvecklas.

Under denna tid anfaller hanarna glupskt spinnfiskarnas drag, och därför kan försommarens gösfångster bestå nästan enbart av hanar.

Den årliga gösfångsten i Finland är nästan tre miljoner kilo. Gösfånster har ökat stadigt under de senaste decennier pga. ökat fiske och gösstammens förstäkning.

Gösen har sin lektiden i maj och juni. Den leker på grunt vatten, på 1-3 meters djup. Lekbottnen består av grus, sand eller lera och där får gärna finnas kvistar och ris som romkornen fäster sig på. En bra fiskevårdsmetod i gösvatten är att placera ut risvasar, exempelvis enbuskar, på lärnpliga lekplatser.

Gösen förökar sig effektivt och en mellanstor göshona kan producera t.o.m. 100 000-200 000 romkorn. Gösynglen, som kläcks efter några veckor, blir under sin första sommar vanligtvis 610 cm långa.

Förordning om fiske stadgar gösens minimimått till 37 cm. Gösen blir i allmänhet könsmogen redan innan den uppnått detta minimimått. Den största gös man fått i Finland fångades i Pikis år 1967 och den vägde 16,5 kg.

- - -

Gösen som matfisk

- - -

Gösen hör till de bästa matfiskarna vi har. Gösens vita och benfria kött är mycket delikat. Liksom som hos övriga abborrfiskar är gösens ben lätta att ta bort antingen då maten tillreds eller i matbordet. Många anser att gösen är som bäst när den väger omkring ett till ett och ett halvt kilo.

- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001