Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Gös (Kuha) .
Gös (Kuha)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

Gös

- - -

Gösen, som valts till Nylands landskapsfisk, känns lätt igen som en verklig rovfisk. Gösens gap är stort, och mungiporna sträcker sig bakom ögonen. I munnen finns förutom små vassa tänder också två större huggtänder i främre delen av både den övre och nedre käken. Det latinska artnamnet lucioperca, gäddabborre, beskriver väl gösens utseende.

- - -

Utbredning

- - -

Gösens är en europeisk fiskart som i Finland lever vid den yttersta gränsen av sitt utbredningsområde. Den nordliga gränsen för gösens utbredningsområde går i vårt land från Miekojärvi (just norr om Övertorneå) i väster till till sjön Onega på andra sidan vår östgräns. Forsarna i våra älvar och åar har hindrat gösens vandringar, varför gösen inte på naturlig väg kunnat sprida sig till alla sjöar i landet. Gös har därför planterats ut i många sådana sjöar där den tidigare inte funnits. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets uppgifter härstammar en tredjedel av alla våra nuvarande gössjöar från utplanteringar. I kustområdena påträffar man gös främst i Finska Viken och i Skärgårdshavet. I Bottniska Viken förekommer gös lokalt på ett fåtal områden. På Åland finns gös främst i den inre skärgården.

- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001