Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Gädda (Hauki) .
Gädda (Hauki)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

Gädda

- - -

Gäddan är lätt att känna igen. Dess kropp är långsmal och lite tillplattad från sidan och nosen är lång och platt. Den är en rovfisk vars föda normalt är andra fiskar och den äter ibland t.o.m. andra gäddor. Gäddan är ganska vanlig hos oss både i insjöar och kustområden. De starkaste stammarna uppträder vanligtvis i tättbevuxna havsvikar och sjöar. Små gäddor behöver vanligtvis 5-10 viktenheter föda för att själv växa 1 viktenhet medan förhållandet för större gäddor ändras på så sätt att ju större gädda desto mera föda behövs för en viktökning. För stora gäddor kan detta förhållande t.o.m. vara 30:1, alltså för att växa ett kilo behöver gäddan 30 kilo mat.

Gäddans tillväxt är under de första åren ganska snabb. En årsgammal gädda är hos oss 9-15 cm. På grund av att tillväxten är snabbast i 18-19 gradigt vatten, är tillväxtperioden längre och tillväxten snabbare i södra Finland än i norra. Gäddan leker på våren, i södra Finland börjar leken redan i mars medan den i norra Finland börjar först i månadsskiftet juni - juli. Leken sker vanligtvis i tät vegetation, på översvämmade stränder och i skärgården i tångvegetationen.

- - -

Gäddans längd i cm vid olika åldrar

- - -
Ålder
God Tillväxt
Medelmättig Tillväxt
3 v.
37 cm
28 cm
4 v.
47 cm
32 cm
5 v.
53 cm
39 cm
6 v.
60 cm
50 cm
7 v.
70 cm
57 cm
8 v.
76 cm
66 cm
- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001