Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Braxen (Lahna) .
Braxen (Lahna)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

Braxen

- - -

Braxen hör till mörtfiskarna. Kännetecknande för braxen är en hög och från sidorna tillplattad kroppsform. Små braxar liknar sina nära släkingar faren och björknan. Säkrast ser man skillnaden på bakfenans längd och antalet fenstrålar på den.

Braxen har 26-32 fenstrålar i sin analfena och bukfenan är aldrig rodnande.

Björknans analfena har 22-26 fenstrålar. Dess bukfenor är rodnade och dess ögon är relativt stora.

Farens analfena är mycket lång och har 37-46 fenstrålar. Ryggfenan är hög och smal.

Braxen finns hos oss allmänt i sjöar och bäckar och dessutom vid kusten och i skärgården. I insjöområdet sträcker sig dess utbredningsområde ända upp till Sodankylä.

Braxens tillväxt varierar från plats till plats beroende på hur mycket lämplig föda det finns och på hur tätt braxenbeståndet är. Den normala fångststorleken är 0,6-2,5 kg (30-50 cm). Braxen blir ett kilo vid mellan 10 och 15 års ålder. I sjöar där braxbeståndet är för stort i förhållande till bytesdjurens mängd blir braxen nödvuxen och uppnår aldrig ordentlig fångststorlek. Braxen leker i grunda, tätbevuxna vikar och strandvatten. Lektiden är maj-juni.

- - -

Lahnan kasvu (cm)

- - -
Ålder (år)

Dålig tillväxt

Medelmåttig

God tillväxt

3 v.
8
13
19
4 v.
10
17
24
5 v.
12
20
29
6 v.
15
25
33
7 v.
17
30
38
8 v.
20
34
42
- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001