Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Abborre (Ahven) .
Abborre (Ahven)
Talouskalalajit
. Abborre (Ahven)
.
. Gädda (Hauki)
.
. Gös (Kuha)
.
. Braxen (Lahna)
.
. Lax (Lohi)
.
. Lake (Made)
.
. Siklöja (Muikku)
.
. Sik (Siika)
.
. Strömming (Silakka)
Utbredningsområde
Print
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde
- - -

Abborre

- - -

Abborren är troligtvis en av Finlands mest välkända fiskar, om inte annat, så åtminstone den vanligaste. Abborrens släktingar är gösen och gärsen, men p.g.a. utseendet går det just inte att förväxla dem. Att abborren är så vanlig beror till stor del på dess förmåga att anpassa sig till sin miljö, dess effektiva förökning och de flexibla matvanorna. Abborren blir könsmogen vid 3-6 års ålder, hannarna ett par år tidigare än honorna. Leken börjar i landets södra delar i början av maj och i de norra delarna i slutet av månaden. I större sjöar och vid kusten räcker leken relativt länge, upp till 3-4 veckor, så att också långsammare individer skall hinna med. Ynglen kläcks 2-3 veckor efter leken och är då 6-7 mm långa. Om allt går väl och det finns tillräckligt med mat för ynglen så är de följande höst ungefär tiofalt längre d.vs. 6-7 cm. Som 3-åringar är de 11-13 cm långa, som 9-åringar 22-24 cm, medan en l-kilos abborre är 15-18 år gammal. Abborren är alltså en långsamt växande fisk.

Till mängden och värden är abborren en av de viktigaste fiskarter i vår fångststatistik. År 1998 var vår totala abborrfångst över 14 miljoner kilo, varav husbehovs- och fritidsfiskarna stod nästan 95 %.

- - -

En delikat fisk

- - -

Abborren är en mycket god fisk, som troligtvis skulle uppskattas mycket mera hos oss om den inte var så vanlig, vilket ju är fallet. I Centraleuropa är abborfilé en stor delikatess på en del restauranger och man reser ofta också längre sträckor för att få njuta av den. På menyn i en schweizisk restaurang kan det finnas en rätt vid namn »Eglifilets ... », som just betyder abborfilé.

Abborren är en taggig fisk och det är kanske också därför som många tror att speciellt de små abborrarna är mycket beniga. Ur konsumentens synvinkel sett finns det mycket få besvärliga ben. Mellan främre delarna av rygg- och bukmusklerna finns det en rad ben, men de är med undantag för stora abborrar så små att man knappast ens märker dem.

- - -
Sida 1 Sida 2 Recept Utbredningsområde

.

- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001