Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 30
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Nätfisk

- - -

En viktig fångstfisk för insjöarnas nätfiskare. Siklöjan är kortlivad och dess beståndsväxlingar mellan olika år kan vara väldigt stora. En ofördelaktig väderlek på våren vid tiden för romkläckningen kan förgöra nästan hela generationen.

Kari Kilpinen CFF arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001