Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 30
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Flytväst

- - -

I en med motor försedd båt bör det finnas ett godkänt, av storleksklassen och bärförmågan till personen lämpligt flytredskap för varje passagerare. Flytredskapens urval är så pass stort att var och en säkert hittar en lämplig modell.

Vesa Karttunen CFF arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001