Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 30
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Småabborrar på hugget

- - -

Pilkfiske är vid sidan om mete en så kallad avgiftsfri allmän fiskerätt. Vintertid hamnar man att idka det från isen genom ett borrat hål, men lika väl lyckas det sommartid från en båt.

Markku Myllylä CFF arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001