Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 30
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Forsens skum

- - -

Forsarna är vanligen specialfiskeplatser, där den länsvisa spöfiskeavgiften inte är i kraft. Till fisket behövs ett lokalt tillstånd, vilket vanligtvis endast är i kraft några timmar eller dygn.

Kari Kilpinen CFF arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001