Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 9
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Sik

- - -

Arten hör till laxfiskarna. I våra vatten påträffas flera olika former av sik och de söker sin näring på platser som avviker från varandra. En del utnyttjar djurplankton hela sitt liv, medan vissa arter efter yngelstadiet går över till föda bland bottendjuren. Siken är en uppskattad fiskart och det är relativt lätt att få rom av den. Siken är i själva verket den fisk som vanligast utplanterats i våra naturliga vattendrag. Utplanteringarna görs nästan helt med yngel som fått växa till sig från våren till hösten i dammar med naturlig näring.

CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001