Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 8
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Siklöja (mujka)

- - -

En uppskattad laxfisk och den viktigaste fångstarten för yrkesfiskarna i insjövattnen. Den siklöja som fångas i Bottenviken kallas på finska maivo. De naturliga variationerna i beståndet av siklöja är ytterst stora. Siklöjan fiskas med nät, not och trål. Siklöjan odlas knappast alls, men visserligen har överflyttningar från en sjö till en annan utförts för att förstärka stammarna.

Kari Kilpinen CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001