Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 7
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Lax

- - -

Kungen bland våra fiskar. Ursprungliga laxstammar i de älvar som mynnar ut i Östersjön finns kvar i Finland endast i Torne älv och Simojoki. I de älvar som mynnar ut i Ishavet kan lax dessutom fångas i Tana älv och Näätämönjoki. Yrkesfisket av lax i Östersjön har kraftigt begränsats och den lax som saluförs är i främsta rummet billig norsk, odlad lax. Laxfiske sker på öppna havet med laxrev och drivgarn, vid kusten med ryssja och med spöredskap då laxen stigit upp till lekplatserna i de enstaka fria älvarna.

Markku Myllylä CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001