Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 6
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Gös

- - -

Som naturlig art främst i landets södra delar, men tack vare odlings- och utplanteringsverksamheten har man de senaste decennierna kunnat öka gösens utbredning. Den naturliga yngelproduktionen varierar avsevärt från år till år, främst beroende på sommarens temperaturer. Tack vare sitt läckra kött och litet ben ökar efterfrågan på denna art i takt med att utbudet ökar.

Vesa Karttunen CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001