Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 46
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Strömmingsmarknad

- - -

I vårt land arrangeras det varje år ett femtiotal marknadsevenemang med fisken i fokus, vilka besöks av cirka en halv miljon medborgare. Det är ofta yrkesfiskarna och deras familjemedlemmar som är försäljare, och de har själva tillverkat de produkter som saluförs.

Gunnar Lundqvist CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001