Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 44
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Råvaror för delikatesser

- - -

De senaste åren har minutförsäljningen av hel fisk minskat mycket. Människorna har bråttom, och vill inte använda tid till förberedelserna. Å andra sidan blir en större del av priset kvar för fiskarna och handeln, då de hanterar fiskarna så att de är färdiga att läggas i pannan eller förädlar dem till konserver.

CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001