Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 4
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Abborre

- - -

Vår nationalfisk, "i randig skjorta", som är en välbekant fiskart redan för småbarnen. Abborren håller på att få allt större uppskattning även bland yrkesfiskarna, fångstsätten utvecklas och man håller på med att t.o.m. inleda odling för att få ett jämnare utbud. Denna art är en ytterst uppskattad matfisk i synnerhet i Mellaneuropa och sålunda en värdefull exportprodukt även för finländarna.

Markku Myllylä CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001