Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 37
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Fångstredskap av trä

- - -

Mjärdarna av vide för nejonögon läggs ut med mynningen i riktningen nedströms. Bragderna bildar en damm vid åstranden, varvid en del av rundmunnarna, som försöker komma uppströms för att leka, simmar in i mjärdarna.

Kari Kilpinen CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001