Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 3
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Fiskodlingsanläggning för regnbågslax

- - -

En betydande del av fiskodlingen är att odla matfisk. Fiskyngel som först odlats vid fiskodlingsanstalterna utplaceras i havet i nätbassänger, kassar, där de matas effektivt med för ändamålet tillverkat torrfoder samt med strömming eller annan färskfisk. I inlandet idkas motsvarande näring i konstgjorda bassänger som grävts i marken eller åstadkommits på annat sätt.

CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001