Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 2
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Naturdamm

- - -

Smolt, främst av de fiskarter som leker på våren, föds upp i bassänger med naturlig föda, vilka åstadkommits genom att dämma upp lämpliga ställen i terrängen. Till de dammar som uppstått på detta sätt leds främst smältvatten då snön smälter. De nykläckta fiskynglen utplanteras på våren i dammarna och får växa med den näring som naturen producerar. Uppfödningen av ynglen kan, beroende på arten, ta från några veckor ända fram till september-oktober. Smolt för utplantering av laxfiskar som leker på hösten uppföds vid fiskodlingsanläggningarna.

Kari Kilpinen CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001