Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 18
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

En traditionell trålare

- - -

På detta fartyg läggs trålen ut och lyfts upp på sidan (jfr aktertrålare). Med två trummor bredvid varandra säkerställer man att fiskefärden blir lyckad. Om trålen skadas, tar man i stället trålen på den andra trumman. På så sätt kan fisket fortsätta och den långa färden ut till fångstplatserna går inte helt till spillo.

Vesa Karttunen CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001