Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 17
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Kommandobryggan

- - -

På kommandobryggan på en modern trålare finns det en hel uppsättning med olika slag av datateknik och anläggningar för kommunikation. Det är viktigt att hela tiden känna till vad som sker på och i vattnet, sikten må sedan vara hurdan som helst. Förbindelserna till landbacken och med andra fartyg måste också fungera under alla förhållanden.

CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001