Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 16
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Aktertrålare

- - -

Som namnet säger sker fisket via fartygets akter. Tråldörrarna på sidorna av trålens vad ställs in så att de håller trålmynningen öppen i vattnet under draget.

I Finland brukas ett sådant fartyg för att fiska strömming ute på öppna havet.

CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001