Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 14
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Flottar för notdragning

- - -

Notdragningen har igen fått ett uppsving genom mekaniseringen. För notdragning på sommaren har man introducerat notdragningsflottar med praktiska utrymmen för både materielet och arbetet. Flottarna brukas mest på insjöarna, eftersom notdragning inte i större omfattning bedrivs vid kusten.

Markku Myllylä CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001