Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 13
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Lodräta ryssjor

- - -

Dessa bragder befinner sig i den ställning de har när de används vid fisket. På vintern sänks de ner på de platser, där laken håller till så att den lägsta ledarmen rör vid bottnen. Laken som rör sig långsamt, börjar stiga uppåt då den möter ett hinder framför sig och hamnar i fällan. Det går att lägga ut fångstredskapet och vittja det i en relativt liten vak.

Markku Myllylä CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001