Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 11
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Öring

- - -

Beroende på uppväxtmiljön finns det tre olika former av öring i våra vatten, bäck-, insjö- och havsöring. De olika formerna av öring är omtyckta byten för sportfiskarna. Havsöringen är också föremål för yrkesfiske, åtminstone som bifångster. Havsöringen är nästan helt och hållet beroende av utplanteringar, eftersom dess naturliga förökningsområden har förstörts bl.a. genom att älvarna dämts upp. Som objekt för odling är öringen i själva verket mycket betydande på grund av det höga priset på smolt.

Markku Myllylä CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001