Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 10
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Strömming

- - -

Strömmingen förekommer endast i havet och den är den viktigaste fiskarten för yrkesfisket i Finland mätt i fångstens volym och värde. Största delen av strömmingsfångsten fiskas med trål på öppna havet. Största delen av trålfångsten går till pälsdjursföda. Vid kusten fångas strömming med ryssjor och nät. Det tidigare notfisket på isen har blivit ganska litet under de milda vintrarna de senaste åren. Strömmingen odlas ej utan fångsterna grundar sig på naturlig produktion.

Vesa Karttunen CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001