Tunnetko Suomen kalalajit?
Framsida Fiskminnesspel Bildbank Hushållsfiskarter
Förra sidan - - - Suomeksi
Bildbank av fiskerihushållning
Bild 1
Förra bild Tillbaka
Följande bild
- - -

Kläckningstrattar

- - -

Rommen från många fiskarter kläcks till yngel i glastrattar som liknar uppochnedvända flaskor utan botten. Vattnet leds in i trattarna underifrån via en tunn mynningsdel och på så sätt hålls rommen i kontinuerlig cirkulation. Detta är viktigt för att de foster som utvecklas skall få tillräckligt med syre.

CFF-arkiv

.
- - -
innome design & infraCentralförbundet för Fiskerihushållning
- - -
Copyright (c) 2001