Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Tidningar


Centralförbundet ger ut tre tidningar med långa anor. På svenska Fiskeritidskrift för Finland och på finska Suomen Kalastuslehti och Kalastaja.

Fiskeritidskrift för Finland

FTF 1_18_pärm

En tidskrift för vattenägare, aktiva inom delägarlag och fiskeområden, yrkesfiskare samt överlag alla som är intresserade av fisk och fiske. Fiskeritidskrift är tidningen för dig som vill hållas uppdaterad med vad som händer inom fiskeribranschen.

Tidningen innehåller bland annat artiklar om fiskevård, nyttjandet av fiskstammar och färskaste forskningen om fiske och miljö.

Fiskeritidskrift 1/2018 har utkommit den 8 februari. Du kan läsa de markerade artiklarna på nätet.

Innehåll

* Ledaren
* Notiser
* Antalet fiskeriområden minskar med hundra Malin Lönnroth
* Fiskeriområdessamarbete nyckel till framgång Paavo Paju
* Nya modeller för fiskeriområdenas finansiering söks Jord- och skogsbruksministeriet
* Fritidsfisket i Österbotten under lupp Marina Nyqvist
* Restaurerade forsar i Kronoby å Birthe Wistbacka
* På Åland statsar man på fiskevård Kaj Ådjers
* Räyrinki delägarlag är en flitig restaurerare Risto Salmela
* Ett främmande mossdjur ockuperade Vuoksens sjösystem Kristiina Vuorio m.fl.
* Från fiskeområde till fiskeriområde Jenny Fredrikson
* Havs- och fiskerinätverket förenar Tuomas Metsäniemi
* Pengarna samlas inte i ägarnas fickor Viljo Savolainen

* Bokhörnan
* Juristen har ordet
* Händelsekalendern 2018
* Fiskeritidskrift för 100 år sedan
* Personnytt

Nummer 2/2018 utkommer den 11 maj.

Vill du prenumerera på Fiskeritidskrift? Kontakta Fiskeritidskrifts redaktion om du vill ha ett provnummer av tidningen.

 

Läs mer på våra sidor

Suomen Kalastuslehti


Länkar


Fiskeritidskrifts mediakort

Suomen Kalastuslehden mediakortti

Kalastajan mediakortti