Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Aktuellt

Ehdotus kalatalousaluejaoksi

Förslag till nya fiskeriområden på remiss

Enligt lagen om fiske som trädde i kraft i början av år 2016 ska vattenområden delas in i fiskeriområden oberoende av ägandeförhållanden och administrativa gränser. Ett fiskeriområde utgörs av ett ur fiskeriekonomiskt perspektiv tillräckligt stort sammanhängande område och då man definierar området ska man ta i beaktande möjligheterna att organisera fisket ändamålsenligt och vandringsfiskarnas livscykel. Fiskeriområdena inleder sin verksamhet i början år 2019.

I Finland fungerar tio fiskerisamarbetsgrupper tillsatta av NTM-centralerna och dessa har utarbetat förslaget till indelning i fiskeriområden. Istället för nuvarande 225 fiskeområden föreslås 119 fiskeriområden. Representanter för nuvarande fiskeområden, en stor grupp andra aktörer verksamma inom fiskerihushållningen samt intressentgruppsrepresentanter har varit med om att ta fram förslaget. Förslaget är nu på landsomfattande remiss och NTM-centralerna ber in utlåtanden fram till den 31.3.2017.

Förslaget till indelning i fiskeriområden finns till påseende på NTM-centralernas hemsida.
 

I media just nu


Nyheter

Kalastuslaki esillä kalastusaluepäivillä
14.02.2017
Lue lisää >>

Lagen om fiske i fokus på fiskeområdesdagar
14.02.2017
Lue lisää >>


Fisketillstånd och avgifter >>

Fiskmarknadskalender >>