Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Aktuellt

Taimenen vapautus. Tapio Gustafsson/KKL

Laxfiskarnas höstfredning börjar

Lax och öring är fredade från september till slutet av november i åar och bäckar. Siken har motsvarande fredning i åar och bäckar som utmynnar i havet. Fångst och försäljning av fredade fiskarter samt användning av sådana fångstredskap som är särskilt lämpade för fångst av dessa är förbjudna under fredningstiden.

Som en ny bestämmelse i och med den nya lagen om fiske, trädde ett nätfiskeförbud i kraft i åmynningar och åar. I havet närmare än en kilometer från åmynningar i vattendrag med vandringsfiskstatus är fiske med nät förbjudet från den 15 augusti till den 31 oktober. I en älv som är ett vattendrag för vandringsfisk är fiske med nät förbjudet från och med den 15 augusti till och med den 30 november.


 

I media just nu


Nyheter

Silakat saapuvat Stadiin – silakkamarkkinat alkavat sunnuntaina
30.09.2016
Lue lisää >>

Strömmingarna intar Helsingfors – strömmingsmarknaden börjar på söndag
30.09.2016
Lue lisää >>


Fisketillstånd och avgifter >>

Fiskmarknadskalender >>