Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Aktuellt

Suomen suurin silakka ja muikku. Kuvaaja: Tapio Gustafsson/KKL

Finlands största strömming och siklöja

Centralförbundet för Fiskerihushållning firar 125-års jubileum i år. Som en del av feståret ordnar förbundet en tävling där man söker Finlands största strömming och siklöja.

Strömmingen är den viktigaste arten för det kommersiella fisket i Finland. På motsvarande sätt är siklöjan den viktigaste fångstfisken i insjöarna. Både strömming och siklöja är utmärkt närmat och bägge kan fiskas utan att man hotar fiskbestånden.

Tävlingens regler är enkla. Den som under tävlingstiden får den största strömmingen eller siklöjan vinner. Tävlingens anvisningar och regler finns här

 

I media just nu


Nyheter

Kalastuksenvalvojat ovat liikkeellä kesävesillä
08.06.2016
Lue lisää >>

Fiskeövervakarna är nu ute och övervakar sommarfisket
08.06.2016
Lue lisää >>


Fisketillstånd och avgifter >>

Fiskmarknadskalender >>