Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Aktuellt

Laguna töissä

Ansökan om överlåtbara nyttjanderätter för strömming och vassbuk inleds

Jord- och skogsbruksministeriet skickar post till alla som har rätt att fiska strömming och vassbuk vecka 47. Fiskarna ombeds bekanta sig med posten så snabbt som möjligt och skicka in förhandsanmälningsblanketten enligt anvisningarna i brevet.

Tilläggsuppgifter >>

 

I media just nu


Nyheter

Kalatalouden Keskusliitto - 125 vuotta kalatalousneuvontaa
23.11.2016
Lue lisää >>

Centralförbundet för Fiskerihushållning - 125 år fiskerirådgivning
23.11.2016
Lue lisää >>


Fisketillstånd och avgifter >>

Fiskmarknadskalender >>