Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Osakaskuntien yhdistäminen

Kiinteistönmuodostamislaki mahdollistaa yhteisten vesialueiden yhdistämisen ja näitä toimituksia on viime vuosina jonkin verran tehtykin. Yhdistämällä eri kiinteistörekisteriyksikköinä olevat vesialueet saadaan aikaan suurempi yhtenäinen vesialue. Jo toteutetut yhdistämistoimitukset antavat viitteitä siitä, että toimiva yksikkökoko on tuhansien, mieluummin kymmenientuhansien hehtaarien luokassa.

Hyödyt

Suurten omistusyksikköjen etuihin voidaan laskea paremmat mahdollisuudet hoitaa vesialuetta ja kalakantaa. Hallintokulut kokousten järjestämisestä ym. pienenevät. Suuresta omistajajoukosta on helpompaa löytää toimijoita esimerkiksi hoitokuntaan.

Yhden suuren omistusyksikön arvo on korkeampi kuin usean pienen vesialueen. Kalastusmahdollisuudet laajenevat ja vesialue on usein paremmin hoidettua. Tämä vaikuttaa osakastilojen arvoon.

Kalastusmahdollisuuksien parantuessa voidaan myös kalastusluvista periä jonkin verran suurempia maksuja.

Miten menetellä?

Yhdistämisprojekti kannattaa aloittaa laajalla tiedottamisella, jotta kaikki osakkaat saavat hyvissä ajoin tietoa hankkeen taustasta ja hyödyistä. Yhdistäminen on monivaiheinen prosessi. Kalatalousneuvonnalta kannattaa kysyä apua prosessin läpiviemiseen.

Kun tiedetään osakkaiden tukevan yhdistämistä, on aika kutsua koolle osakaskunnan kokous, jossa tehdään päätös yhteisen alueen yhdistämisestä naapurialueeseen. Yhdistämisessä voi olla mukana useampikin osakaskunta, mutta jokainen tekee oman kokouspäätöksen.
Yhteisen alueen yhdistäminen toiseen vesialueeseen on päätös, johon lain mukaan vaaditaan määräenemmistön tuki. Tämä tarkoittaa, että esityksen on saatava äänimäärässä 2/3 tuen, ja äänestäneistä osakkaistakin 1/3 on tuettava esitystä.

Kokouspäätösten tultua lainvoimaisiksi, tekevät yhdistyvät osakaskunnat keskenään sopimuksen yhdistymisen ehdoista. Tämän jälkeen haetaan maanmittaustoimistolta yhdistämistoimitusta. Uusi osakaskunta syntyy toimituksen kautta.

   

Sivu päivitetty 20.12.2016

 

Sivuillamme

Kaavio osakaskuntien yhdistämisestä

Esitelmä osakaskuntien yhdistämisestä

Linkit

Maanmittauslaitos/Yhteisten vesialueiden yhdistäminen