Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Osakkaan asema

Osakkaan tärkein oikeus on oikeus osallistua osakaskunnan päätöksentekoon. Osakkaalla on oikeus osallistua osakaskunnan kokoukseen ja käyttää kokouksessa osuuttaan vastaavaa äänimäärää. Osakas, joka on tyytymätön osakaskunnan päätökseen, voi myös vaatia päätöksen oikaisemista tai nostaa kanteen osakaskuntaa vastaan käräjäoikeudessa.

Osakkaalla on myös oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin, kuten osakaskunnan kokousten pöytäkirjoihin.

Osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus rajoituksetta käyttää yhteistä aluetta hyväkseen tavalla, joka ei estä muita osakkaita vastaavasti käyttämästä aluetta hyväkseen. Jos alueen oikeudenmukainen käyttö sitä edellyttää, tulee osakaskunnan päättää alueen käytöstä kokouksessaan tai sääntömääräyksellä. Tällöin eri osakkaiden käyttöoikeuksien tulee laajuudeltaan vastata osakkaiden osuuksien suuruuksia.

Oletko uusi osakaskuntatoimija?

Vesialueen osakaskunta on tärkeä yhdysside saman järven ympärillä tai laajemmankin vesistön äärellä asuville, niin vakituisille asukkaille kuin kesämökkiläisillekin. Hyvin toimivana se pitää huolta vesialueen kunnosta ja kalastosta. Hoidettu kalavesi on kaikkien etu. Arvokalakannat antavat mieluisaa saalista kaikille kalastajaryhmille.

Haluatko tuoda esille ehdotuksesi kalastuksen järjestämisestä ja kalavesien hoidosta? Haluatko vaikuttaa, miten vesialueen tilaa voidaan parantaa? Ota yhteyttä oman osakaskuntasi edustajiin, tee aloitteita ja ehdotuksia. Tule mukaan kokouksiin keskustelemaan ja päättämään asioista. Yhteistyöllä voidaan vesiä kunnostaa ja pitää viihtyisänä.

Lisätietoja oman kalavetesi osakaskunnasta ja sen toiminnasta saat puheenjohtajalta ja hoitokunnan jäseniltä. Voit ottaa yhteyttä myös maakunnallisiin kalatalouskeskuksiin ja kalastajaliittoihin tai Kalatalouden Keskusliiton.

Oheinen ”uuden osakaskuntatoimijan opas” on tarkoitettu osakaskuntien tuoreille voimille aineistoksi josta voi oppia osakaskuntatoiminnan perusasiat.

   

Sivu päivitetty 20.12.2016

 

Linkit


Finlex /Yhteisaluelaki

Lue lisää


Uuden osakaskuntatoimijan opas