Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Kalastuksenvalvonta

Toimiva valvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa. Valvonnalla varmistetaan, että kalastuksessa noudatetaan kalastusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä ja että kalastavat henkilöt ovat lunastaneet tarvittavat luvat.

Kalastusta valvovat sekä viranomaiset että kalastuksenvalvojat. Viranomaisista ELY-keskukset, poliisi ja rajavartiolaitos hoitavat kalastuksenvalvontaa. Kalastuksenvalvojat ovat yksityisiä henkilöitä, joilla on kalastuslain 12 luvun mukaiset toimivaltuudet valvoa kalastusta. Kalastuksenvalvoja toimii tehtävässään virkavastuulla noudattaen kalastuslain ohella hallintolakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja kielilakia.

Kalastusalueet ovat kalastuksen paikallishallinnosta vastaavana tahona vastuussa kalastuksenvalvonnan järjestämisestä alueellaan, ja toimivat siten usein kalastuksenvalvojien toimeksiantajina. Myös vesialueiden omistajat, kuten osakaskunnat tai yksityisvesien haltijat, asettavat alueilleen kalastuksenvalvojia.

Kalastuksenvalvojan tehtävät

Kalastuksenvalvoja valvoo, että kalastuksessa noudatetaan kalastuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Valvonta koskee kalojen pyyntimittamääräyksiä, rauhoitusaikoja ja -alueita sekä pyydyksiä koskevia kieltoja tai pyydysten rakennetta koskevia määräyksiä. Kalastuksenvalvoja valvoo myös, että kalastajat ovat maksaneet kalastonhoitomaksunsa ja muut tarvittavat luvat.

Miten toimia kun kohtaat kalastuksenvalvojan

Tunnistat kalastuksenvalvojan tummansinisistä kangasmerkeistä, joissa on valkoisella teksti ”Kalastuksenvalvoja Fiskeövervakare”. Kalastuksenvalvojalla tulee olla mukanaan myös ELY-keskuksen myöntämä kuvallinen kalastuksenvalvontakortti ja hänet valtuuttaneen vesialueen omistajan tai kalastusalueen valtakirja.

Muista pitää kalastonhoitomaksun kuitti ja muut mahdolliset luvat aina mukana kalastaessasi. Kalastajan tulee pyydettäessä esittää kalastuksenvalvojalle kalastuslupansa. Jos kalastusoikeus perustuu ikään, on ikä voitava todistaa esimerkiksi henkilöllisyystodistuksella.

Kalastuksenvalvojan lisäksi lupia voivat tarkistaa poliisi, ELY-keskus, tulli, rajavartiolaitos ja Metsähallituksen erävalvojat.


sivu päivitetty 11.4.2018

 Kalastuksenvalvontaa Pohjois-Karjalassa

Sivuillamme

Luvat ja maksut

Valvontakoulutusta18.4 Rovaniemi