Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 

Juridiska tjänster för medlemmar

Centralförbundet för Fiskerihushållning erbjuder juridiska tjänster för fiskarförbund, delägarlag, fiskeområden och fiskargillen.

Centralförbundets juridiska frågor sköts av förbundets jurist, juris kandidat, miljöbiolog Jenny Fredrikson. E-post: jenny.fredrikson(at)ahven.net.

Juristen sköter på uppdrag bland annat tillståndsprocesser enligt miljöskyddslagen eller vattenlagen, biträder vid rättegångar och gör upp avtal och andra handlingar.

För de juridiska tjänsterna uppbärs följande arvoden fastställda av Centralförbundets styrelse: 80 €/påbörjad timme + moms 24 % samt därtill eventuella material- och resekostnader.

Förbundets juridiska tjänster inkluderar även olika handböcker. Dylika specialpublikationer är bland annat: Det samfällda fiskevattnets delägarlag – en handbok för styrelsemedlemmar och ordföranden, Handbok för fiskeområden, Intressebevakning för vattenägare, Fiskerilagstiftningen och Fiskeövervakarens handbok.