Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 
Varukorg  

Fiskerihushållning


 

00 1001 Tsaarin ajasta EU-aikaan - 125 vuotta kalatalousneuvontaa

Fiskeriföreningen i Finland grundades år 1891 för att sprida information om fiske, fiskevård och användning av fisk, både i Finland och utomlands. Från tsarens tid till EU-tid är inte en historik över Centralförbundet för Fiskerihushållning, utan plock ur historiens gång om olika händelser där fiskerirådgivningen varit med på ett hörn.
Skriven av Kari Kilpinen 2016. 239 sidor. På finska.

Pris: 35 € Lisää >>

 

 

00 1101 Centralförbundets historik 1891-1991

En genomgång av Centralförbundets och samtidigt fiskerihushållningens historia och utveckling i vårt land.
Sammanställd av Markku Myllylä, rauno Kostiainen och Gunnar Lundqvist. Från år 1991. 113 sidor.

Pris: 16,5 € Lisää >>

 

 

00 1132 Suomen kalabibliografia. Osa III, vuodet 1941-1950

Finlands fiskbibliografi III omfattar åren 1941-1950 och avslutar den
omfattande serien med fiskbibliografier som tar avstamp i år 1730.
Bibliografin innehåller de fiskrelaterade böcker, småtryck samt
tidningsartiklar enligt författare och enligt artikel som utgivits under
åren 1941-1950. Boken innehåller även tillägg till fiskbibliograferna del
I och II. Andra världskriget påverkade på ett centralt sätt den här
tidsperiodens händelser. Efter att nationen hade återhämtat sig från
kriget började även fiskebranschen återhämta sig. Om dessa historiska
händelser finns det längre skrivelser i form av faktarutor. Författare Ari Savikko och Ari Lappalainen 2017. 204 sidor. På finska.

Pris: 25 € Lisää >>

 

 

01 1131 Suomen kalabibliografia. Osa II, vuodet 1918-1940

Del II av fiskbibliografin är en direkt fortsättning på del I som utkom år 2012. Del II innehåller fisk-, fiske- och fiskerihushållningsrelaterade böcker, tryck och artiklar som utkommit åren 1918-1940. Boken innehåller även kompletteringar till del I.
Författare Ari Savikko och Ari Lappalainen 2015. 427 sidor. På finska.

Pris: 15 € Lisää >>

 

 

02 1130 Suomen kalabibliografia. Osa I, vuodet 1730-1917

Finlands fiskbibliografi. Boken är vårt lands första och mest omfattande bibliografiska verk som anknyter sig till fisk, fiske och fiskerihushållning. I boken finns information om 3 400 publicerade artiklar och publikationer, vilket gör den till ett unikt källmaterial.
författare Ari Savikko, Ari Lappalainen och Matti Kettunen år 2012. 169 sidor. På finska.

Pris: 5 € Lisää >>