Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 
Varukorg  

Fångstredskap


 

1200 Havaspyydysten valmistuksen perusteet

Ett av fångstredskapsbyggandets pionjärpublikationer. Skriven av Antero Ahvenniemi och Pekka Heikkilä år 1980. 36 sidor. På finska.

Pris: 3,7 € Lisää >>

 

 

1201 Lahtirysän rakentaminen

Anvisningar och ritningar för en 1,5 meter hög bågryssja. särtryck från Suomen Kalastuslehti. Skriven av Pekka Heikkilä. 9 sidor. På finska.

Pris: 1,8 € Lisää >>

 

 

1202 Liinan sisään kudottu riimuverkko

Anvisningar för hur man kan göra grimnät. Skriven av Vesa Behm år 1985. 38 sidor. På finska.

Pris: 3,7 € Lisää >>

 

 

1203 Käsiverkkojen pauloittamisesta

Särtryck av tidningsartikel om telning av nät. Skriven av Antero Ahvenniemi år 1979. 6 sidor. På finska.

Pris: 1,8 € Lisää >>

 

 

2202 Jokamiehen avorysän piirustukset

Ritningar från ett utvecklingsprojekt. Tydliga ritningar för fiske efter fjällfisk. Ritningarna är planerade av och texten skriven av Jaakko Tammelin år 1992. 27 sidor. På finska.

Pris: 16,8 € Lisää >>

 

 

2204 Kalanpyydyksiä Varsinais-Suomesta

Fiskredskap från Egentliga Finland. Bok med tydliga ritningar. Innehåller bl.a. ritningar av strömmings- abborrs- gös- lak- och braxenryssjor, samt nät för torsk- braxen- sik- gös- lak- öring- och strömmingsfiske. Skriven av Seppo Kyllönen år 1985. 58 sidor. På finska.

Pris: 4,8 € Lisää >>

 

 

2208 Avorysäpiirustukset (7,0 m)

Jaakko Tammelins anvisningar för hur man ska göra en lådryssja. På finska.

Pris: 20 € Lisää >>

 

 

2209 Pyydysrakentamisen perusteet

Grunderna i att montera och bygga fångstredskap. En omfattande dokumentation från 2000-talets början. Boken består av två delar. I A-delen behandlas bl.a. grunderna och hur man gör nät, ryssjar och notar av olika slag. I B-delen finns de utförliga beskrivningarna. Boken lämpar sig såväl som läromedel samt för den som är intresserad av att själv tillverka sina fångstredskap. Skriven av Jaakko Tammelin år 2005. A-delen 235 sidor och B-delen 179 sidor. På finska.

Pris: 63 € Lisää >>

 

 

2313 Kalanpyydysten rakentaminen

I den här handboken har man strävat efter att samla flera generationers information om grunderna i att bygga fångstredksap av nät. Skriven av Pekka Heikkilä år 2004. 52 sidor. På finska.

Pris: 7,5 € Lisää >>