Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 
Varukorg  

Fiskevård


 

1114 Virtavesien kunnostus

En handbok för alla som jobbar med resturering av vattendrag eller som är intresserade av vattendragsrestaurering. Boken är skriven av fiskeribiolog Anssi Eloranta vid Mellersta Finlands NTM-central. Boken är av storleken A4 och har hård pärm. 278 sidor.

Pris: 29 € Lisää >>

 

 

1700 Kalaveden hoito

Handledning i fiskevård för både delägarlag och fiskeområden. Tips och råd för praktisk fiskevård. Boken lämpar sig även som kursbok i skolor samt som handbok för aktörer inom fiskerihushållningen. Skriven av Kari Kilpinen år 2002. 182 sidor. På finska.

Pris: 10 € Lisää >>

 

 

1702 Happamat vedet ja niiden kalkitsemisesta

Vilka följder försurning kan få, vilken inverkan kalkning har, hur man gör det och vad det kostar. Skriven av Kari Kilpinen år 1984. 22 sidor.

Pris: 3,7 € Lisää >>

 

 

1705 Kalanpoikasten luonnonravintoviljely

Odling av fiskyngel i naturdammar. en handbok med tyngdpunkten på det praktiska. Om hur man ska planera och anlägga en naturdamm. Skriven av Martti Korhonen år 1978. 53 sidor. På finska.

Pris: 3,7 € Lisää >>

 

 

1707 Rapuvedet tuottaviksi

En bok om hur man löser praktiska problem kring kräfthushållningen. Boken lämpar sig såväl för vattenägare och de som är intreserade av kräftvård. Skriven av J.Tulonen, E.Erkano, t.Järvenpää m.fl. På finska.

Pris: 25 € Lisää >>

 

 

1710 Suomen rapu - Ravun nousu, tuho ja tulevaisuus

En bok om kräftans uppgång, fall och framtid. boken som skrivits av Kari Kilpinen handlar om flodkräftans och kräftfiskets historia i finland, från 1800-talet fram till idag. Från år 2003. 250 sidor. På finska.

Pris: 33 € Lisää >>

 

 

1711 Istuta paremmin - käsikirja kalojen ja rapujen istuttajille

En bok med senaste information om sättfisk och -kräftor samt utplantering. Boken ger rekommendationer om bl.a. storleken på sättfisk och deras konditionsindex. Boken kompletterar kapitlet om utplanteringar i boken "kalaveden hoito". Skriven av Kari Kilpinen år 2004. 78 sidor. På finska.

Pris: 7 € Lisää >>