Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 
Varukorg  

Fiske


 

00 1110 Kalastusmatkailu - minustako kalastusmatkailuyrittäjä?

Handbok för den som funderar på att ge sig in i fisketurismbranschen. Information och exempel om fisketurism både från Finland och utomlands. På finska. Skriven av Markku Myllylä år 2016. 210 sidor.

Pris: 25 € Lisää >>

 

 

01 1112 Suomen kalojen tunnnistusopas

NYHET! Suomen kalojen tunnistusopas
I den förnyade atkännedomsboken presenteras de fiskar som allmänt förekommer i Finland med bilder och kännetecken som underlättar artbestämning.
Författare Hannu Lehtonen och Kari Nyberg 2015. 60 sidor. På finska men alla artnamn finns även angivna på svenska.

Pris: 12 € Lisää >>

 

 

2205 Kalastuskulttuurin tallennus Suomessa

Boken presenterar fiskerikulturen i finland och hur den utvecklats. Utgiven av Fiskerimuseiföreningen. Skriven av Ari Lappalainen år 1993. På finska.

Pris: 10 € Lisää >>

 

 

2210 Kalasta Katiskalla

Fiska med katsa. Katsafisket har under 2000-talet utvecklats kraftigt i Finland. Det är lätt och säkert att fiska med katsa. Boken riktar sig till alla intresserade av katsafiske. 96 sidor. Från år 2007. På finska.

Pris: 10 € Lisää >>

 

 

2311 Taimen

En bok med allt det väsentligaste om öringen. boken beskriver öringens liv och olika livsformer. Innehåller information om fikse, men har tyngdpunkten på skyddsarbetet, restaurering av forsar och utsättningar. Redigerad av Jukka Halonen, som författare bl.a. Jari Tuiskunen. Från år 2002. 256 sidor. På finska.

Pris: 33 € Lisää >>

 

 

2315 Tuhannen ja yhden hauen hauen tarinoita - Milloin, miksi, missä ja mihin hauki nappaa?

Tusen och en gäddas historier. Den här gäddboken ger bl.a. svar på när det lönar sig att fiska efter gädda, var gäddan lurar och hur ,många timmar man måste fiska för att få en tio kilos gädda på kroken. Skriven av Marrku Myllylä år 2007. På finska.

Pris: 10 € Lisää >>