Etusivu
Choose language

Centralförbundet Fiske Allt om fisk Fiskeövervakning Fiskeområden Delägarlag Kommersiellt fiske Produkter

Centralförbundet för
Fiskerihushållning
Malms handelsväg 26
00700 Helsingfors
Telefon (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
E-post fiskeri@ahven.net
 
Framsida
Extranet
 
Varukorg  

Delägarlag och fiskeområden


 

00 3003 Delägarlagets handbok

Handbok för alla verksamma inom delägarlag. Avsikten med boken är att ge information om hur man ska sköta förvaltningen och beslutsfattandet inom delägarlagen i enlighet med lagen om samfälligheter. 46 s.

Pris: 15 € Lisää >>

 

 

01 3001 Fiskerilagstiftningen 2016

Efterlängtad nyhet! Fiskerilagstiftningen 2016 innehåller de centralaste författningarna som berör fiskerihushållningen. Förutom lagen och förordningen om fiske innehåller boken bland annat lagen om samfälligheter, förvaltningslagen och utdrag ur bland annat vattenlagen, språklagen och strafflagen.
Boken fungerar som ett viktigt arbetsredskap för både delägarlag, fiskeområden och fiskeövervakare samt övriga som jobbar med fiskefrågor.

Pris: 15 € Lisää >>

 

 

01 3022 Intressebevakning för vattenägare

I handboken finns samlat grundinformation om lagstiftning som påverkar nyttjandet av vattenområden samt om tillståndsförfarandet i miljöprojekt. Handboken presenterar också vanliga miljöprojek samt ger exempel på vad vattenägaren kan göra i olika situationer.
Reaprodukt

Pris: 5 € Lisää >>

 

 

02 1106 Osakaskunta opas

Handbok för alla verksamma inom delägarlag. Avsikten med boken är att ge information om hur man ska sköta förvaltningen och beslutsfattandet inom delägarlagen i enlighetmed lagen om samfälligheter.50 s.

Pris: 15 € Lisää >>

 

 

1111 Kalastusaluetoiminnan käsikirja

Boken omfattar senaste nytt inom fiskeområdesverksamheten. Boken är avsedd att fungera som en handbok för de som är verksamma inom fiskeområdena, men lämpar sig även för övriga inom branschen. Från år 2006. 114 sidor. På finska.

Pris: 5 € Lisää >>