Etusivu
Choose language

Keskusliitto Kalastus Kaikkea kalasta Kalastuksenvalvonta Kalastusalueet Osakaskunnat Kaupallinen kalastus Tuotteet

Kalatalouden Keskusliitto
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin (09) 6844 590
Fax (09) 6844 5959
Email kalastus@ahven.net
 
Etusivu
Extranet
 

Koitajoen kalastusalue

Yhteystiedot | Jäsenyhteisöt | Kalastusluvat | Erityismääräykset |  Kartat | 
Kuulutukset | Käyttö-ja hoitosuunnitelmat | Muuta  | Kuvaus  | WWW -sivu

Kalastusalueen erityismääräykset

KOITAJOEN KALASTUSALUE

Kuhan alamitta on nostettu kalastusasetuksesta poiketen 45 cm:iin.

Pyydysten merkintä
- Yksikkömerkit on kiinnitettävä näkyville siten, että talvella yksikkömerkit ovat jään päällä avannon merkkikepissä ja kesällä nipussa lippusalossa verkkojatan uloim¬massa (syvän puoleisessa) päässä. Lisäksi pyyntivälineissä sekä yksikkömerkkien kääntöpuolella tulee olla kalastajan nimi ja puhelinnumero.
- Käytä verkkopyynnissä lippusalkoja, etenkin kulkuväylien läheisyydessä sekä pintapyynnissä.
- Vuosittain kalastusalueen uudet yksiköt on laitettava pyydyksiin vanhojen merkkien tilalle viimeistään tammikuun loppuun mennessä.
- Viehe- ja nuottalupaa varten ei anneta yksikkömerkkejä.

Verkkokalastus rajoitukset / kiellot
Verkkokalastus on kokonaan kiellettyä seuraavilla alueilla
• Möhkönkoskien virkistyskalastusalueella on vain vapakalastus sallittua.
• Kuuksenvaaran Särkkäjärvessä kaikenlainen kalastus on kiellettyä kaikilla pyyntimuodoilla TE-keskuksen päätöksellä.
Verkkokalastus on kokonaan kiellettyä seuraavilla alueilla
• Koitajoella Lylykosken pohjapadolta Saivarsaaren pohjoiskärjen tasalle koko jokiosuudella sekä Koverokosken alueella.
• Koitajoen vanhassa uomassa.
• Sonkajanjärvessä enintään 2 verkkoa/rkk.
• Verkkomäärä on rajoitettu alle 10 ha lammissa enintään 4 verkkoa/rkk, ja lisäksi on noudatettava kalastuskuntien antamia määräyksiä.

Muita määräyksiä
- Vetouistelukilpailun lupamaksuna kannetaan maksua 1,00 euroa/venekunta/kilpailu. Kisasta ilmoitetaan puheenjohtajalle ja lupamaksu tilitetään alueen tilille.
- Onki- ja pilkkikilpailuista ei kanneta erillistä maksua, mutta kilpailusta tulee ilmoittaa kilpailualueen kalastuskunnan puheenjohtajalle sekä kalastusalueen puheenjohtajalle.
- Lupatosite on pidettävä mukana kalastettaessa ja esitettävä vaadittaessa kalastuksenvalvojalle.

Ajalliset rauhoitukset
- Harjus on rauhoitettu huhti-toukokuun ajan (vavalla ja uistelemalla kalastus sallittua).
- Järvitaimen ja -lohi on rauhoitettu lohi- ja siikapitoisessa joessa, purossa, koskessa ja virtapaikassa 1.9.-30.11. Vavalla ja uistimella kalastettaessa on rauhoitusaika 11.9.-15.11.
- Rapu on rauhoitettu 1.11.-21.7. klo 12.00 saakka.VERKON SOLMUVÄLISÄÄTELY KOITAJOEN KALASTUSALUEELLA

Koitajoen kalastusalueella on tehty kalastuslain 32 §:n ja kalastuslain 37 §:n mukainen verkon solmuvälisäätelypäätös.
- Verkkojen solmuvälin tulee olla sekä kesä- että talvipyynnissä vähintään 45 mm kaikilla Koitajoen kalastusalueen vesialueilla.
- Päätös ei rajoita muikun verkkokalastusta alle 24 mm muikkuverkolla.

Kalastuskunnittain määritellyt poikkeukset em. yleissääntöihin:

Kuuksenvaaran kk
 Rajoitus on voimassa vain seuraavissa lammissa: Ravajärvi, Suuri Tetrijärvi, Pohjalampi, Muokonjärvi.
 Muut pienet Kuuksenvaaran kk umpilammet kuin em. kohdassa mainitut ei solmuvälirajoituksia.
Melaselän-Ostronsaaren kk
 Umpijärvessä aina vähintään 50 mm solmuväli.
Nuorajärven kk
 Viinijärvellä talviverkkokalastuksessa vähintään 55 mm.
Sonkajan kk
 Säkäjärvessä ja Akanlammessa ei lainkaan solmuvälirajoitusta.
Tokrajärven kk
 Seuraavissa kalastuskunnan lammissa ei 45 mm solmuvälirajoitus ole voimassa: Hoikanlampi, Häkkärälampi, Ilmonlampi, Kiimalampi, Koirilampi, Pahakalanlampi, Paskolampi, Sikolampi, Keskilampi.